Đọc Truyện Online  > Ngôn Tình  > Nha Đầu Đến Đây Với Trẫm

Nha Đầu Đến Đây Với Trẫm

Nha Đầu Đến Đây Với Trẫm

iv>
Nội Dung Truyện : Nha Đầu Đến Đây Với Trẫm
Hắn là một người trên trăm triệu người, hiện đang giữ ngôi cửu ngũ chí tôn, lại đánh khắp thiên hạ không địch thủ, công phu cũng là võ lâm cao thủ! Hết lần này tới lần khác muốn thượng nàng. Dĩ nhiên cũng bị sửa chữa đến mặt xám mày tro, ngũ thể nằm úp sấp , thê thảm không nỡ nhìn.

Hãy LIKE để ủng hộ doctruyenhay các bạn nhé ...
Đọc Thêm

Danh sách chương "Nha Đầu Đến Đây Với Trẫm"

Chuyển nhanh đến trang : 

1 2


1 2