Đọc Truyện Online  > Lịch Sử, Tiên hiệp  > Ngũ Hồ Chiến Sử

Ngũ Hồ Chiến Sử

Ngũ Hồ Chiến Sử

iv>
Nội Dung Truyện : Ngũ Hồ Chiến Sử
Triều đại nhà Hán từ lúc Hán Cao Tổ chém rắn trắng, dựng cờ khởi nghĩa, thống nhất thiên hạ. Sau lại được Hán Quang Vũ Đế trùng hưng, truyền đến đời Hiến Đế thì phân chia thành tam quốc Ngụy, Thục, Ngô. Tam quốc đỉnh lập, chia ba thiên hạ được sáu mươi năm thì quy về họ Tư Mã, lập nên nhà Tấn, thiên hạ thái bình, đến khi họ Tư Mã suy bại, xảy ra loạn bát vương, Ngũ Hồ quật khởi. Hai mươi lăm năm sau, người Hung Nô vây hãm Trường An, hoàng đế Tư Mã Nghiệp ra hàng. Họ Tư Mã dời về Giang Tả, cùng người Hồ phân chia thiên hạ, lập nên nhà Đông Tấn.

Hãy LIKE để ủng hộ doctruyenhay các bạn nhé ...
Đọc Thêm

Danh sách chương "Ngũ Hồ Chiến Sử"

Chuyển nhanh đến trang : 

1 2


1 2