Đọc Truyện Online  > Lịch Sử, Quân Sự  > Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

iv>
Nội Dung Truyện : Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục
Quyển sách lấy nguyên tắc “Xâm nhập lịch sử cùng nhảy ra lịch sử”, miêu tả tiến trình lịch sử rắc rối phức tạp cách đây hơn 1.800 năm cùng chiến tranh tranh bá mạnh mẽ hoành tráng. Tiểu thuyết lấy Báo tử Lý Hoằng thân phận nô lệ cứu ra đại soái Tiên Ti, trốn về Đại Hán, bắt đầu từ một sĩ tốt bình thường, lần lượt lập kì công, trở thành tướng quân, do đó ảnh hưởng toàn bộ lịch sử Hán mạt. Từ nhiều manh mối, nhiều góc độ, nhiều mặt, nhiều trình tự tái hiện những năm cuối Đông Hán, thay đổi diện mạo lịch sử cùng một đám nhân vật anh hùng vì thay đổi vận mệnh thiên hạ mà phấn đấu, công bố quy luật vận động phát triển của lịch sử.

Hãy LIKE để ủng hộ doctruyenhay các bạn nhé ...
Đọc Thêm

Danh sách chương "Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục"

Chuyển nhanh đến trang :