Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

iv>
Nội Dung Truyện : Đại Chúa Tể
Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

Hãy LIKE để ủng hộ doctruyenhay các bạn nhé ...
Đọc Thêm

Danh sách chương "Đại Chúa Tể"

Chuyển nhanh đến trang :